چرم سازان صدف مشهد شهر

درباره چرم سازان صدف مشهد شهر

شرکت چرمسازان صدف مشهد شرکتی است خصوصی که توسط هیات مدیره ای کاملن خانوادگی اداره می شود. حسین پورفخارین مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت چرم سازان مشهد از سال 1370 در زمینه واردات و فروش چرم مصنوعی در مشهد فعالیت داشته است. وی با توجه به علم و شناخت کافی و همچنین تجربه ای که در طی سالیان بدست اورده بود تصمیم گرفت تا شرکتی را همراه پدر...

مشاهده همه