پیک دامپرور

درباره پیک دامپرور

یکی بود یکی نبود، در روزگاران قدیم خبری از تکنولوژی هم نبود، حتی برقراری ارتباط نیز راحت نبود، منظور ما خیلی قدیماست، تو دل تاریخ، همون وقتایی که حتی پول هم نبود . مردم با هم مبادله کالا به کالا می کردن. همه چیز خیلی ساده بود، هرکسی چیزی که نیاز نداشت رو با چیزی که احتیاج داشت عوض می کرد، بدون کمک گرفتن از هیچ ابزار واسطه ای، تا...

مشاهده همه