پیام ساختمان

درباره پیام ساختمان

- پرتیراژ ترین نشریه صنعت ساختمان از سال 1382- کاملترین نشریه با ضمایم: ساخت و ساز، معماری، تاسیسات، بازار ساختمان- مرجع اخبار کالا و خدمات ساختمانی- توزیع منحصر به فرد و گسترده- شانزده سال انتشار کاملا منظمروش های توزیع1- توزیع در کیوسکهای مطبوعاتی سراسر کشور2- توزیع رایگان و گسترده در نمایشگاهها و همایشها3- توزیع رایگان در...

مشاهده همه