پنام آزما

درباره پنام آزما

1. مشاوره و طراحی‌های تهویه‌ای شامل : محاسبات فشارهای مثبت و منفی و میزان Air Change ، میزان بار سرمایشی و گرمایشی ، میزان هوادهی لازم در فضاهای مختلف و بخش‌های جدید در حال ساخت. 2. ارائه طراحی كانال‌های رفت و برگشت هوا مطابق با استانداردهای معتبر بین‌المللی با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای مؤثر در این...

مشاهده همه