پلیمر پوشش ایرانیان

درباره پلیمر پوشش ایرانیان

مهندس قدرت اله علیمحمدی ، بعنوان مدیر عامل شرکت دارای تحصیلات کارشناسی ارشد پلیمر از پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران و کارشناسی رنگ های صنعتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد . همچنین خانم دکتر حمیرا مصدق بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت می باشد . آخرین مسئولیت اجرائی مدیریت عامل شرکت بعنوان مدیر عامل شرکت اجرائی باژاک (ژرف الوان...

مشاهده همه