پدیده صنعتی آویژه

درباره پدیده صنعتی آویژه

شرکت پدیده صنعتی آویژه تولید کننده خمیر کاغذ(فلاف پالپ) بهداشتی می باشد که محصول تولیدی خودرا برای مصارف بهداشتی اعم از پوشک و نوار بهداشتی و زیراندار بیمارستانی و تجهیزات پزشکی و مصارف دیگر در صنوف مختلف ارائه می دهد

مشاهده همه