پترو صدر البرز

درباره پترو صدر البرز

در پترو صدرالبرز طی سالهای اخیر همواره کار تیمی و انجام کلیه فعالیتها در چهارچوب ضوابط و رعایت اولویت داشتن دانش فنی و الزام به بررسی علمی و مهندسی اقلام و کالا هایی که قرار است توسط این مجموعه تامین و تحویل گردد، بسیار حائز اهمیت بوده و مالکین شرکت را بر آن داشت، با ایجاد چارت سازمانی و به خدمت گرفتن نیروهای توانمند و...

مشاهده همه