پتروشیمی بیستون

درباره پتروشیمی بیستون

شرکت پتروشیمی بیستون در شمال شــرقی شهر کـرمانشاه و در زمينـی به مساحت 63 هکتــار واقــع شده است که تعداد 500 نفر از نيروهای متخصص و غير متخصص در آن شاغل می باشند . سرمايه گذاری ارزی اين شرکت 113 ميليون يورو، به علاوه 817 ميليارد ريال می باشد. خوراک اين شرکت، نفت سفيد و بنزن می باشد که نفت سفيد آن به ميزان 386 هزار تـن در سـال از پالايشگاه...

مشاهده همه