پتروشیمی اروند

درباره پتروشیمی اروند

شركت پتروشيمي اروند در راستاي توسعه صنعتي كشور و نيز تامين مواد اوليه صنايع شيميايي و پايين دستي در بازارهاي داخلي و صادراتي احداث شده است. اين شركت شامل واحدهاي Salt Washing ، كلر آلكالي (CA) ، اتيلن دي كلرايد و وينيل كلرايد مونومر (EDC/VCM) ، پي وي سي سوسپانيون و امولسيون (SPVC/EPVC) و واحد سرويسهاي جانبي (CF) شامل واحد تفكيك هوا (ASU) در زميني به...

مشاهده همه