پایدار تهویه بام

درباره پایدار تهویه بام

شرکت سازه سازان یزدان پاک در تاریخ91/11/4 تاسیس گردیده و از همان ابتدا شروع به فعالیت در بخشهای مختلف نموده است. این شرکت با بهره گیری از مهندسین مجرب و نیروهای فنی متخصص و دانش روز پروژه های خود را اجرا کرده و عملکرد مطلوب مجموعه مورد رضایت کارفرمایان محترم بوده است. زمینه های فعالیت این شرکت طراحی،محاسبه،نظارت،اجرا و نگهداری در...

مشاهده همه