پاک آب کنترل

درباره پاک آب کنترل

شركت پاك آب كنترل بابهره گيري ازمتخصصان مجرب خود ̨ توليدات رسوبزداي الكترونيكي كشورهاي صنعتي جهان رامورد مطالعه وتحقيق دامنه دار قرار داده سپس در سال 1379 بامجوز رسمي از وزارت صنايع ومعادن براي اولين بار درايران اقدام به طراحي وتوليد انبوه رسوبزداي الكترونيكي نموده است. محصولات اين شركت ازنظركيفيت وبخصوص قيمت قابل رقابت...

مشاهده همه