ویناک

درباره ویناک

ماموریت ویناک ساختن سازمانی مقتدر، با دانش بروز، با اتکا بر اصول و ارزش های سازمانی و اشتیاقی وافر جهت عملیاتی کردن و بهینه کردن پیوسته فرایند ها، برای کسب مزیت رقابتی، با ایجاد ارزش ارزش افزوده مناسب، برای مشتریان خود، در بازار پر رقابت جهانی، در زمینه یراق آلات UPVC است به گونه ای که مشتریانمان ما را باور داشته و در بازار پر...

مشاهده همه