هیوافراس آب

درباره هیوافراس آب

شیر فلکه ها به عنوان یکی از عناصر اساسی در سیستم های تاسیساتی و آبرسانی مطرح بوده و مطابق بررسی های به عمل آمده، سهم زیادی از تلفات خطوط انتقال آب را به خود اختصاص داده اند؛ بنا بر این کیفیت و دوام بالای این محصولات از نیاز های اساسی امروز این صنعت به شمار می روند. شرکت هیو افراس آب، تولید کننده شیر های صنعتی هیو HeeV ® ، وظیفه خود...

مشاهده همه