هوادست سازه ماد

درباره هوادست سازه ماد

ما در مجموعه هوادست معتقدیم هر ساختمانی که قرار هست بنا شود ساکنین آن ساختمان لیاقت تجربه آسایشی متفاوت را دارند، بطوریکه در طول سال های سکونتشان در آن ساختمان کمترین دغدغه شان تعمیر و نگهداری تاسیسات آن ساختمان باشد. کلیه امور مربوط به پروژه های تاسیسات ساختمان اعم از مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت، تامین متریال و ...

مشاهده همه