همراه نوین سپهر

درباره همراه نوین سپهر

شرکت همراه نوین سپهر نامی آشنا بعنوان اولین بانی تولید موم های اپیلاسیون پیشرفته در ایران با مدیریت آقای سید جلال مدنی و همسرشان بعنوان کارشناس زیبایی خانم مریم مخمر زمانی که حقیر در سالهای 79 شروع به معرفی وکس های گرم پیشرفته و پارافین زیبایی در نمایشگاههای زیبایی ایران کردم کمتر کسی از این محصول استقبال می نمود و سالها حضورمان...

مشاهده همه