هفت آسمان

درباره هفت آسمان

آفرینش ، تولد ، تولید ؛ اینها زیباترین واژگانی هستند که ما میشناسیم و به آنها معتقدیم و بر همین مبنا ، فعالیت خود را از آبان ماه 1391 با تولید برای کارخانجات و برند های مختلف آغاز کردیم. تجارب به دست آمده در طی این سالها باعث شد که در بهار 1395 ، به صورت رسمی ، محصولات منحصر به خود را با نام تجاری سون اسکای وارد بازار نمائیم. محصولات ما ،...

مشاهده همه