هایا

درباره هایا

ما با استفاده از اتوماسیون خانگی ساده و کاربردی، امکان کنترل هر آنچه را در اختیار دارید را با نوک انگشتانتان فراهم می کنیم. از سرگرمی و آرامش گرفته تا روشنایی، تهویه هوا و امنیت.ما به راحتی همه چیز در زندگی روزمره شما را کنترل می کنیم. برای این کار تمام محصولات خانه هوشمند را به هم متصل و تعاملی مشابه سیستم عصبی انسان را امکان پذیر...

مشاهده همه