نو آوران ازن سازان پاسارگاد

درباره نو آوران ازن سازان پاسارگاد

شرکت اُزن سازان پاسارگاد به عنوان یک شرکت دانش بنیان در راستای پیش گیری از بروز سرطان در کشور اقدام به جایگزین نمودن گاز اُزن به جای ضد عفونی کننده های پرخطر و سرطان زا  در بخش های مختلف صنعت نموده است.    این شرکت دانش بنیان به عنوان موسس مرکز تحقیقات اُزن در کشورو دارای تاییدیه از مراکز مهم دولتی و خصوصی و همچنین...

مشاهده همه