نورد و لوله صفا

درباره نورد و لوله صفا

مطالعات شرکت نورد و لوله صفا با در نظر گرفتن برنامه بلند مدت توسعه ایران اسلامی از سال 1370 شروع و براساس نیاز طرحهای عمرانی انتقال و انرژی ( خطوط لوله گاز ، نفت ، محصولات پتروشیمی ) همچنین انتقال آب سدهای در دست اجرا و در کنار آن طرحهای ساختمانی از جمله توسعه خطوط ریلی جهت توسعه راه آهن سراسری در دو فاز نورد گرم و نورد سرد...

مشاهده همه