نرم افزار گیو - شرکت کشواد رایان افزار

درباره نرم افزار گیو - شرکت کشواد رایان افزار

راهكار مدیریت فروش فروشگاهی گروه نرم افزاری گیو امكان یكپارچه‌سازی عملیات فروش فروشگاهی را به صورت متمركز، با ارسال اطلاعات فروشگاه‌های مختلف به دفتر مركزی و تهیه گزارشات متمركز، فراهم می‌سازد. این راهكار یكپارچه، متشكل از «نرم‌افزار فروش فروشگاهی گیو» همراه با نرم افزار انتشار اطلاعات و نسخه مرکزی...

مشاهده همه