ناژوان توسعه پاسارگاد

درباره ناژوان توسعه پاسارگاد

شرکت فنی مهندسی ناژوان توسعه پاسارگاد، با هدف تحولی گسترده در زمینه ساخت و تولید محصولات الکترونیکی در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردیده است. تولید پیشرفته ترین دستگاهها و ارائه نوین ترین خدمات الکترونیکی، جهت استفاده در هوشمندسازی و افزایش بازدهی خدمات مهندسی، اصلی ترین هدف مجموعه ی ناژوان توسعه پاسارگاد می باشد و این شرکت در راستای ...

مشاهده همه