مونا پلیمر اسپادانا

درباره مونا پلیمر اسپادانا

گروه صنايع گيتي پسند يكي از بزرگترين گروه هاي  تحقيقاتي و توليدي كشور با شعار " دانش  روز، توليد فراگير ، اشتغال پايدار "  يكي از پيشرفته ترين و مجهزترين بنگاه   هاي اقتصادي برآمده از تخصص و تجربه مديران موفق در بخش  خصوصي  مي باشد. اين گروه كسب رضايت مشتري  كه همانا رضايت خالق متعال است را به عنوان...

مشاهده همه