موسسه بین المللی گسترش تجارت حلال

درباره موسسه بین المللی گسترش تجارت حلال

نزدیک به دو میلیارد مسلمان در حدود دویست کشور جهان زندگی می کنند در بعضی کشورها اکثریت و در بعضی دیگر به شکل اقلیت حضور دارند. "حلال" واژه ای مقدس و مورد احترام آنهاست که نوع زندگی آنها را شکل می دهد. از چند دهه قبل، "برند حلال" در اقتصاد بین الملل، جایگاه ویژه ای پیدا کرده و امروزه به سایر زمینه های کالا و خدمات هم ورود...

مشاهده همه