مهندسی پزشکی توسن تجهیز

درباره مهندسی پزشکی توسن تجهیز

همچون توسنی  سریع و پر توان فعالیت خود را در سال 1377 آغاز نموده و با تکیه بر تحقیقات به عمل آمده در زمینه رعایت بهداشت و کنترل عفونت در مراکز درمانی توانست چندین دستگاه شوینده و ضدعفونی کننده را برای اولین بار در ایران متناسب با شرایط کشور در خدمت مشتریان قرار دهد. این شرکت پس از ساخت دستگاه لگن شوی  ، آندوسکوپ شوی...

مشاهده همه