مهندسین مشاور هامون گستر صنعت

درباره مهندسین مشاور هامون گستر صنعت

شرکت هامون گستر صنعت در راستای نظام سازندگی کشور و با هدف پاسخگویی به نیاز و الزامات صنعت کشور و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره مهندسی با اتکا به دانش و تجربه مدیران ، متخصصین و مهندسان مجرب رشته های مختلف در سال 1381 تاسیس گردید. سیاست این شرکت مبتنی بر اهمیت مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی و نظارت بر اجرای موثر پروژه های وزارت نفت و...

مشاهده همه