مهر طاهر سلامت

درباره مهر طاهر سلامت

ما براین باوریم که در آینده ای نزدیک مردم بیش از پیش به کیفیت مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی و شویندهای که استفاده می کنند اهمیت می دهند. بنابراین ما متعهد هستیم در ارایه بهترین خدمات کنترل کیفیت این محصولات برای رسیدن به سلامت و لذت مصرف گام برداریم. بر این اساس برنامه کارهای اجرایی و تحقیقاتی مجموعه آزمایشگاهی مهر برای...

مشاهده همه