مهار مشعل سبز

درباره مهار مشعل سبز

گروه متخصصين شركت مهندسي مهار مشعل سبز در طي سالهاي 74 الي 77 موفق  به طراحي و نهايتاً توليد مجموعه كليد محافـظ فشار هوا –گاز GAS &AIR- PRESSURE SWICH بر اساس  مشخصـات فني استاندارد بين المللي DIN 3391, DIN3398 كشور آلمان و استاندارد EN 1854:2006 و BS EN13611:2000 و نهايتاً استاندارد مليISIRI  12863 : 2011شده است . سوئيچ توليدي...

مشاهده همه