مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس

درباره مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس

شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس در سال 1393 تاسیس شد و موضوع فعالیت آن طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیت‌های فنی مهندسی، صنعتی، ماشین‌سازی، تولید قطعات و تجهیزات اقتصادی، مدیریتی، سازماندهی، مطالعاتی، پژوهشی و مشاوره‌ای، انجام دادن مطالعات و بررسی‌های...

مشاهده همه