مرکز پژوهش متالورژی رازی

درباره مرکز پژوهش متالورژی رازی

مرکز پژوهش متالورژی رازی در زمینه های مهندسی و فناوری مواد به فعالیت های پژوهشی-آزمایشگاهی و آموزشی می پردازد. حوزه های پژوهشی و خدماتی مهندسی مواد این مرکز شامل فلزات، پلیمرها، سرامیک ها، مواد پیشرفته، مواد نو، بایو مواد، نانو مواد، فناوری اطلاعات و طراح

مشاهده همه