مدیران تحلیل گر سپاهان

درباره مدیران تحلیل گر سپاهان

بسته نرم افزاري مدیران شامل : نرم افزار مديريت دامپروري(مدیریت گاو شیری) نرم افزار كنترل ورم پستان نرم افزار سم چيني نرم افزار كنترل دام در پروتكل نرم افزار شناسنامه دام  نرم افزار مديريت تغذيه دام نرم افزار بهاي تمام شده محصولات دامي نرم افزار مديريت گوسفند و بز (دام سبک) نرم افزار واسط شير دوش و مديران (فاريا) نرم...

مشاهده همه