مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

درباره مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

«خداوند سرنوشت هيچ قوم (و ملتى) را تغيير نمیدهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.» سوره رعد، آیه 11 رعد را اوایل دهه ۶۰ پایه‌گذاری کردیم. آن روزها رعد فقط دو اتاق قرضی در زیرزمین مرکز نابینایان ابابصیر بود. اما به ‌مرور زمان با استقبال افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی از خدمات مجتمع، لزوم داشتن فضایی متناسب...

مشاهده همه