ماهنامه بازار ساختمان

درباره ماهنامه بازار ساختمان

نشریه بازار ساختمان و تاسیسات  ( معماری و دکوراسیون داخلی ) در سال جاری با توزیع حرفه ای خود رضایتمندی شما را جلب خواهد کرد توزیع و شرکت در کلیه نمایشگاهها وهمایشهای تخصصی ساختمانی- توزیع در پروژه های عمرانی وساختمانی  ( معماری و دکوراسیون داخلی ) - ارسال پستی به صورت تخصصی و حرفه ای ( معماری و دکوراسیون داخلی ) - فروش در باجه...

مشاهده همه