ماندگار تجارت شیرین

درباره ماندگار تجارت شیرین

انجمن شيريني و شكلات ايران بر اساس نياز  ضرورت  اطلاع عموم از آخرين دستاوردها و نوآوريهاي صنعت  شيريني و شكلات ايران با تصويب هيئت مديره انجمن و اخذ مجوز از سازمان توسعه و تجارت ايران اقدام به برگزاري نمايشگاه بين المللي و تخصصي شيريني و شكلات ايران نمود. اولين دوره نمايشگاه در سال 81 در فضائي به وسعت 5000 متر مربع در...

مشاهده همه