لاوین نگار دانشگر

درباره لاوین نگار دانشگر

  درواقع یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شبکه‌ها، ایجاد خاموشی برای انجام تعمیرات در شبکه چه به‌صورت دستی و چه به‌صورت اتوماتیک است. ایجاد نارضایتی مشترکان صنعتی خانگی و کشاورزی از اعمال خاموشی در شبکه و آسیب تجهیزات فشارقوی در هنگام قطع و وصل مجدد ازجمله پی‌آمدهای قطع برق به شمار می‌رود. به‌جرئت و با اطمینان...

مشاهده همه