فودنا

درباره فودنا

فودنا نخستین شبکه خبری صنایع غذایی ایران است که فعالیت خود را در زمینه­ ی اطلاع­ رسانی متمرکز کرده است و از سال 1384تاکنون بخش عمده توان و نیروی خود را در زمینه­ ی اطلاع ­رسانی صنایع غذایی به کار گرفته است.   رسالت حضور فودنا در عرصه صنایع غذایی در جهان کنونی و موج نو تبادل اطلعات، نیاز به اطلاع ­رسانی تخصصی،...

مشاهده همه