فرآورده های لبنی احسان سپیده نهاوند

درباره فرآورده های لبنی احسان سپیده نهاوند

تولید انواع فرآورده های لبنی ,شیر های استریل طعم دار,انواع پنیر,پنیر کاب,پنیر حلب ,پنیر تترا پک در اوزان مختلف ,خامه استریل,انواع ماست و دوغ  ,وانواع آبمیوه های استریل

مشاهده همه