علی ویترین

درباره علی ویترین

راه حل امروزی تر برای تبلیغات و خرید و فروش در دنیای امروز روش های سنتی بازریابی و خرید و فروش که به صورت حضوری و بر اساس موقعیت جغرافیایی بوده کم رنگ شده.  توسعه اینترنت روش های تبلیغات،خرید و فروش مارا به کلی دگرگون کرده است.منافع موجود در این روش هر روز تعداد بیشتری از کسب و کارها را تجربه ی آن و تغییرالگوهای متداول قبلی ترغیب...

مشاهده همه