علیرضا خواجوی(موسسه خواجوی)

درباره علیرضا خواجوی(موسسه خواجوی)

درسال 1338 حدود 58 سال پیش فعالیت این مجموعه توسط مرحوم سرهنگ ابوتراب خواجوری آغاز گردید و به سرعت با روش های ابتکاری برای اولین بار در ایران تمامی ارم ارتش و علائم نظامی چاپی شامل درجه نظامی ، آرم بازو ، آرم کلاه ، سردوشی و ... در چرخه چاپ و تولید قرار گرفت و تا سال های بعد از انقلاب ادامه دار شد. در این اثنی زمینه فعالیت علاوه بر چاپ...

مشاهده همه