صنعتی چالیش صنعت سالاری

درباره صنعتی چالیش صنعت سالاری

شرکت شهرکهای صنعتی چالیش صنعت سالاری (سهامی خاص) شرکت شهرکهای صنعتی چالیش صنعت سالاری با شناسه ملی 14000123185 در تاریخ 22/4/90با سرمایه شخصی تاسیس  و در راستای پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی و رهنمود های گرانبار مقام معظم رهبری  در فاز اول منطقه ای بمتراژ 35 هکتار از اراضی منطقه قزلجه میدان  (منطقه ای همجوار با کلانشهر تبریز) را...

مشاهده همه