صنایع چوب و کاغذ مازندران

درباره صنایع چوب و کاغذ مازندران

شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران بزرگترين توليد كننده كاغذ در ايران با ظرفيت مجموعاً ۱۷۵۰۰۰ تن شامل ۹۰۰۰۰ تن كاغذ روزنامه و چاپ و تحرير و ۸۵۰۰۰ تن كاغذ فلوتينگ .   ميزان سرمايه گذاری :   ۶۰۰ ميليون دلار آمريكا شامل سرمايه گذاری ريالی و ارزی و هزينه های فاينانس .   نوع شرکت :   شرکت سهامی عام   افتتاح و راه اندازی...

مشاهده همه