صنایع پدیده ایرانیان فن

درباره صنایع پدیده ایرانیان فن

این شرکت در سال ۱۳۴۴ فعالیت خود را با همکاری شرکت Solyvent Ventec فرانسه آغاز نمود و سرانجام در سال ۱۳۵۲ توسط مرحوم مهندس مصطفی سلیمان زاده ( بنیانگذار صنعت فن در ایران ) اولین هواکش تولید ملی به نام شرکت ایران فان تولید گردید .  در سال ۱۳۸۶ شرکت صنایع پدیده ایرانیان فن با مدیریت امیر سلیمان زاده تاسیس و ادامه مسیر نمود . اکنون بیش از ۵۰...

مشاهده همه