صنایع نیرو تهویه امینی

درباره صنایع نیرو تهویه امینی

تولیدکننده الکتروموتورهای دیسکی و فن‌های آکسیال و سانتریفیوژ محرکه مستقیم و کولرهای آبی قابل کنترل با دیمر و ترموستات ——————————————— الکتروموتورهای دیسکی صنایع نیرو تهویه امینی، نوع خاصی از الکتروموتورهای القائی بوده بطوری که روتور دیسکی شکل آنها به دور میل شفتی که در یک استاتور...

مشاهده همه