صنایع نواوران عتیق (صناع)

درباره صنایع نواوران عتیق (صناع)

  شرکت پژوهش محور  صنایع نوآوران عتیق (صناع) در سال 96 با رویکردی در راستای کارآفرینی و تولید در حوزه محصولات کشاورزی فعالیت خود را با مطالعه دقیق رفتار بیولوژیکی و اقلیمی آلوورا، این گیاه جادویی و بررسی نواحی مختلف سرزمین زر خــیز ایران و همچنین روش های متنوع کشت (درگلخانه یا کشت باز) و تاثیر نوع کشت بر خواص دارویی و غذایی این...

مشاهده همه