صنایع لفاف زرین

درباره صنایع لفاف زرین

احمد میزبان در خانواده ای کارآفرین و صنعتگر متولد شد، خانواده ای که در آن همواره اندیشه توسعه صنعت این مرز و بوم جریان داشته و دارد. او در آغاز سال‌های جوانی با اندیشه خلق ارزش افزوده در صنعت چاپ ، بسته‌بندی، ارائه خدمات باکیفیت ، پرورش سرمایه انسانی خلاق، جوان و متعهد با هدف تولید محصولات استاندارد، توانست صنایع لفاف زرین را...

مشاهده همه