صنایع تبدیلی پارس آیلین مهر

درباره صنایع تبدیلی پارس آیلین مهر

شرکت صنایع غذایی پارس آیلین مهر به عنوان اولین کارخانه گروه صنعتی پامین ، در سال 1383 با شروع فاز مطالعاتی متولد شد، در این مرحله از تخصص و تجربه اساتید دانشگاهی و نیز از کارشناسان خبره داخلی با فعالیت حدود پنج هزار نفر ساعت بصورت بهینه استفاده شد.ضمناً دو سفر کاری به کشورهای اروپایی بعنوان دارندگان تکنولوژی صنایع تبدیلی تخم مرغ...

مشاهده همه