صنایع الکتریکی ناسیونال ایران

درباره صنایع الکتریکی ناسیونال ایران

بیش از پنجاه سال پیش شرکت صنایع  الکتریکی ناسیونال ایران کار خود را با نام تجاری (ناسیونال) آغاز نمود، شرکتی که با دریافت نمایندگی شرکت ناسیونال ژاپن از همان ابتدا کوشید تا بتواند پا به پای بزرگان صنعت ژاپن در جهت آسایش و رفاه خانوارهای ایرانی گام بردارد. به جرات می توان گفت از آن زمان تا کنون خانواده ای در ایران نبوده است که با...

مشاهده همه