صفر تا صد تجارت ایرانیان

درباره صفر تا صد تجارت ایرانیان

توسعه صنایع ،نیاز به بهبود کیفیت و خدمات چاپ و پس از چاپ و افزایش تقاضای بازار ، گروه صفری را بر آن داشت تا با توجه به شناخت مناسب از ظرفیتهای موجود و سطح تکنولوژی مورد نیاز، شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان را تاسیس نماید . بهره گیری از تیمی مجرب و آگاه به دانش روز صنعت چاپ ، توام با گسترش دامنه فعالیت های فروش در سرتاسر ایران، سبب شد...

مشاهده همه