شیشه سازی مینا

درباره شیشه سازی مینا

چشم انداز (Vision): سرآمدی در کیفیت و تنوع محصولات شیشه سبک در سطح کشورهای همسایه و افزایش بازارهای صادراتی   ماموریت (Mission): تولید ظروف شیشه ای نیمه سبک و سبک با کیفیت برتر و متنوع  از طریق بکارگیری فناوری های نوین دانش بنیان و چابک سازی تولید و فروش با توسعه نیروی انسانی توانمند در جهت افزایش سهم بازار داخلی و صادراتی به...

مشاهده همه