شیشه ایمنی خراسان

درباره شیشه ایمنی خراسان

با توجه به شناخت بیشتر جامعه نسبت به کاربرد شیشه و برتری این کالا در مقایسه با دیگر مصالح در صنعت ساختمان و غیره و مصرف روز افزون شیشه در جامعه و با هدف ایجاد اشتغال بومی و رفع نیاز صنعت ساختمان به شیشه سکوریت از خارج و یا مرکز کشور ،  تنی چند از بزرگان صنعت شیشه در سال 1370 اقدام به تشکیل و تاسیس شرکت شیشه ایمنی...

مشاهده همه