شهریار چرم تبریز یکتا

درباره شهریار چرم تبریز یکتا

مردادماه سال 1374 برا ی صنعت چرم ایران نویدبخش طلیعه ای از فناوری، نوآوری و زیبایی است که با تاسیس و راه اندازی شهریار چرم تبریز (چرم شاهگلی سابق) به تحقق پیوست. برادران شاهگلی با هدایت پدر بزرگوارشان حاج کاظم شاهگلی و با انسجام و اتحاد درونی و اراده ای قوی و نگاهی نو به آینده یکی از برترین کارخانجات تولید چرم را در چرم شهر تبریز...

مشاهده همه